Activiteiten 2017

Ledenvergadering

Uitnodiging aan de leden voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 februari 2017 in Internos te Hei- en Boeicop. 
Aanvang: 20.00 uur:

Agenda
 1. Opening
 2. Notulen van Algemene Ledenvergadering 10 februari 2016
 3. Jaarverslag 2016
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Financieel verslag 2016 (met toelichting van penningmeester)
 6. Verkiezing kascommissielid
 7. Afscheid bestuursleden
  Wij nemen afscheid van Stephan Kooijman als algemeen bestuurslid
 8. Voordracht nieuwe bestuursleden
  Graag stellen wij Samantha Tukker voor als algemeen bestuurslid
 9. Feestweek 2018
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Gezellig samenzijn.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!