Ledenvergadering

Uitnodiging aan de leden voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 februari 2018 in Internos te Hei- en Boeicop. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda
 1. Opening
 2. Notulen van Algemene Ledenvergadering 15 februari 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Financieel verslag 2017 (met toelichting van penningmeester)
 6. Verkiezing kascommissielid
 7. Voordracht nieuwe bestuursleden
  Graag stellen wij Pim van der Zande en Jeanette Vossestein voor als algemeen bestuursleden
 8. Feestweek 2018 (bekendmaking programma)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Gezellig samenzijn.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!