Ledenvergadering

Uitnodiging aan de leden voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari.
Agenda
1. Opening
2. Notulen van Algemene Ledenvergadering 13 februari 2019
3. Jaarverslag 2019
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Financieel verslag 2019 (met toelichting van penningmeester)
6. Verkiezing kascommissielid
7. Het afscheidscadeau Gemeente Zederik
8. Programma minifeestweek
9. Voordracht nieuwe bestuursleden
Graag stellen wij Dianne Kers en Ivan den Hertog voor als bestuurslid.
Graag stellen wij Cindy Sluijs voor als secretaris.
10. Afscheid Samantha Tukker.
11. Rondvraag
12. Sluiting