Vlaggenprotocol

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid de ereplaats te hebben. Het protocol dat hierbij hoort berust op traditie en etiquette: met de vlag ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om.

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoen, helder wit en kobalt blauw. Een vlag moet schoon zijn en er behoort geen versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Een verkleurde of versleten vlag is niet echt een teken van eerbied en wordt dus niet uitgestoken!

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als deze halfstok is bevestigd) de grond niet raakt en het verkeer niet kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven hangen.

Ten teken van rouw wordt de vlag halfstok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen, waarna deze langzaam wordt neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden.
De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegenaan slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan moet de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenlijn worden vastgebonden.
Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam in top gehesen en vervolgens neergehaald.

Alleen daar waar een officiële herdenking plaatsvindt wordt de vlag na het spelen van het Volkslied langzaam en statig in top gehesen. Op alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.

Wanneer mag ik de vlag uitsteken en wanneer niet?

Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie vastgesteld. Voor particulieren, lokale overheden en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt geadviseerd de vlaginstructie voor de rijksoverheid te volgen.

Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen:
(als deze dag op een zondag valt, dan geldt de datum tussen haakjes)

31 januari (1 februari) Verjaardag van Prinses Beatrix

27 april (28 april) Verjaardag van Koning Willem Alexander (Koningsdag)

5 mei (5 mei) Bevrijdingsdag

17 mei (18 mei) Verjaardag van Koningin Máxima

Laatste zaterdag in juni: Veteranendag

15 augustus (16 augustus) Formeel einde Tweede Wereldoorlog

7 december (8 december) Verjaardag van Prinses Amalia

Op Koningsdag en op de bovengenoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel.

Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke Familie (zoals geboorte, huwelijk en overlijden) kan er een speciale regeling afgekondigd worden.

Halfstok (halfstok vlaggen is altijd zonder oranje wimpel). Dit mag tijdens de volgende gebeurtenissen:

  • Op Dodenherdenking (4 mei) van 18.00 uur tot zonsondergang;
  • Bij het overlijden van een lid van de Koninklijke familie;
  • In het algemeen als teken van rouw.