Ledenvergadering 2024

Algemene ledenvergadering 2024

Hierbij nodigen wij u uit voor de:  

Algemene Ledenvergadering 

14-02-2024 om 20:00 uur 

Locatie: Internos, Nieuweweg 9 Hei- en Boeicop 

Agenda 

 1. Opening 
 1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2023 
 1. Jaarverslag 2023 
 1. Verslag kascontrolecommissie 
 1. Financieel verslag 2023 
 1. Verkiezing kascommissie leden 
 1. Evaluatie Feestweek 2023 
 1. (Her)verkiezing bestuursleden 
 • Aftredend en niet herkiesbaar  
 • Cindy Sluijs en Ivan den Hertog 
 • Aftredend en herkiesbaar Sebastian Tweehuysen 
 1. Rondvraag 
 1. Sluiting