Ledenvergadering 2021

Algemene ledenvergadering 2021

Door corona hebben we besloten de stukken online te zetten

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van Algemene Ledenvergadering 12 februari 2020
 3. Jaarverslag 2020
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Financieel verslag 2020 (met toelichting van penningmeester)
 6. Verkiezing commissielid
 7. Het afscheidscadeau Gemeente Zederik
 8. Programma minifeestweek
 9. Voordracht nieuwe bestuursleden: Graag stellen wij Dianne Kers voor als interim voorzitter. Graag stellen wij Laura Visser-Bogerd voor als penningmeester. Graag stellen wij Erik Houtman voor als bestuurslid.
 10. Afscheid Chantal Rietveld en Jeanette Vossestein
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Programma 2021

 • 13 februari – Wandel- en schaatstocht
 • 04 mei – Dodenherdenking online
 • 05 mei – Bevrijdingsdag
 • Juli – Ledenvergadering online
 • 10,11,12 september – Minifeestweek
 • 10 september – Seniorenmiddag
 • 29 oktober – Lexmondse en Heicopse Kwis!
 • 20 november – Sinterklaasintocht
 • 20 november- Uitslag dorpskwis + feestavond in Huis het Bosch