Jaarsverslag 2020

Jaarverslag activiteiten 2020 Oranjevereniging Hei- en Boeicop


07-02-2020 Heicopse en Lexmondse Kwis


Lexmond doet dit jaarlijks en heeft voor Heicop er in betrokken. Rond half 7 kwamen de teamcaptains de Kwis boeken ophalen. Welke weer optijd ingeleverd dienen te worden aan het einde van de avond. Rond 9 uur werd er in het trefpunt voor de Heicoppers een geheime opdracht gedaan. Tussen door werden er nog via de app vragen gesteld en verwijderd. Het was een hele geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. De uitslag word bekend gemaakt tijdens een feestavond in huis het Bosch.

12-02-2020 Ledenvergadering

Op de jaarlijkse ledenvergadering werden alle, vooraf vastgestelde, agendapunten doorgenomen. De kascontrole commissie heeft verslag uitgebracht naar aanleiding van  de kascontrole die gedaan is. Uit deze controle bleek dat we 2019 met een mooi positief saldo zijn afgesloten. Samantha heeft als penningmeester ook verslag gedaan van de financiën. 

Deze ledenvergadering hebben we het met de aanwezigen ook gesproken over het afscheidscadeau van de voormalige gemeente Zederik. We zijn druk bezig met ontwerpen van het bankje.

Helaas hebben we definitief afscheid genomen van 1 bestuurslid: Samantha de Gans (penningmeester). Achter de schermen zal zij blijven helpen met de penningmeester taken tot er vervanging is.

Cindy Sluijs, Ivan den Hertog en Dianne Kers zijn officieel voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Cindy neemt de rol van secretaris op zich.

Omdat de leden vergadering van feb 2021 niet doorging treffen jullie tevens de wijzigingen vanaf 2021. Helaas hebben we definitief afscheid genomen van 2 bestuursleden:  Chantal Rietveld (voorzitter) en Jeanette Vossenstein (bestuurslid).

Op de ledenvergadering van januari 2022 zal nog een moment zijn om afscheid te nemen. Dianne is per januari 2021 interim voorzitter.

14-03-2020 Feestavond + uitslag Kwis
Deze is door Corona helaas niet doorgegaan.

24-04-2020 Minifeestweek
Deze is door Corona helaas niet doorgegaan.

27-04-2020 Koningsdag
Door Corona een aangepast Corona-proof programma. Voor de kinderen was er een koninklijke foto wedstrijd. Met als prijs een gezinszak friet aangeboden door ’t Trefpunt. In de avond was er een online Oranje Quiz georganiseerd via Quizzit.

04-05-2020 Dodenherdenking
Door Corona een aangepast Corona-proof programma. Men mocht niet bij de begraafplaats zijn maar ieder herdacht vanuit huis. Wel hebben we een Heicopse herdenking online gezet. Hier hebben we 2 minuten stilte gehouden en de kransen gelegd samen met een wethouder. En de toespraak van Frieda en de gedichten in verwerkt. Waar veel positieve reacties op zijn geweest. Met als afsluiting de saluutvluchten.  

Attentie bezorgd
Medio oktober hebben we een kleine attentie door Heicop bezorgd in de vorm van een kaarsje. Om ieder in het licht te zetten.

20-11-2020 Sinterklaas
Door Corona een aangepast Corona-proof programma. Dit jaar was het houden van een intocht helaas niet mogelijk. Maar de Sint en Pieten hebben Heicop niet overgeslagen. De nacht van vrijdag op zaterdag hebben ze bij elk huis wat lekkers aan de deur gehangen .Ook heeft Sint 2 maal een online boodschap achter gelaten voor de kinderen.