Financieel jaarverslag 2020

Op 20 januari 2020 heeft de kascontrole plaatsgevonden. Dit is gedaan door Wilco den Hartog en Ruud Verkerk.

Dit jaar hebben we positief afgesloten met een bedrag van *€____. Dit jaar is uiteraard niet representatief te noemen tov voorgaande jaren ivm de situatie omtrent het corona-virus, hierdoor zijn maar zeer beperkt activiteiten georganiseerd het afgelopen jaar.

Een kleine financiële toelichting:

– De combinatie van contributie, de Rabobank Clubkas Campagne en de subsidie van de gemeente hebben ons ruim *€____opgeleverd.

– Naast algemene kosten zijn er enkel kosten gemaakt voor de dodenherdenking, de Heicopse Quiz, de attentie en Sinterklaas. De kosten bedroegen bij elkaar ruim *€____.

* de €____ kosten zijn bij ons op te vragen.